Coaching – Wat is het?

Life coach Amsterdam

 

 

 

Om te weten wat coaching inhoudt, is een korte definitie nodig. Coaching houdt in dat de cliënt tijdens een coachingsessie wordt ondersteund bij het bereiken van de door hem gewenste resultaten en dat wordt gezorgd voor de succesvolle voltooiing van actiestappen om die resultaten te bereiken. Om van het ene punt naar het andere te komen, is het van cruciaal belang dat de cliënt zijn eigen kaart krijgt van het traject dat hij heeft afgelegd, en de manieren om dat traject zo nodig aan te passen of te wijzigen.

Laten we eens kijken naar het opleidingsproces van coaching. Bij coaching nodigt de coach de cliënt of potentiële cliënt uit tot een diepgaande verkenning van informatie die relevant is voor de cliënt en de gewenste uitkomsten. De coach handhaaft de stilte, versterkt de positieve uitkomsten en helpt de cliënt een feedbacklus te ontwikkelen, zodat veranderingen of verbeteringen in alle stadia kunnen worden waargenomen. De cliënt wordt aangemoedigd te erkennen dat zijn reis niet geordend is en door fasen is gegaan. De coach helpt de cliënt deze kennis te gebruiken om de ongeordende reis en de verschillende fasen van de reis te begrijpen.

Coaching in de sportwereld vereist vergelijkbare technieken en benaderingen en kan de sporter of het team alleen maar ten goede komen. In de sport zijn er coachingsessies die dagelijks worden bijgewoond, afhankelijk van de behoeften van de coach. Bij persoonlijke coaching kan de coach ook toegang hebben tot het eigen dagboek en literatuur van de cliënt om hem te helpen zijn doelen te bereiken en zijn vooruitgang te volgen.

Coaching is niet alleen een leeromgeving, en doordat de coach en de cliënt een partnerschap vormen, is coaching een atmosfeer die verandering ondersteunt, een veilige omgeving voor de cliënt om uit te drukken wat er voor hem emotioneel en cognitief speelt terwijl hij zich een weg baant door de uitdagingen van zijn leven of zijn team.

Coaching gaat over verandering en het omzetten van negatieven in positieven. Verandering wordt eerlijk benaderd, met acceptatie van waar de cliënt emotioneel staat. Het afstemmen van verandering op de gewenste uitkomsten stelt de cliënt in staat zich te redden door de afhankelijkheid van de coaching en de verantwoordelijkheid die de coachingverplichting bij de coach legt.

Hier is een coaching (en leven) voorbeeld. Een cliënt had in zijn laatste dagen als werknemer geprobeerd een van zijn vrienden te vermoorden. De avond voordat de vriend hem had benaderd met woorden om hem te verdedigen en zijn woede te uiten, was de cliënt naar bed gegaan om de opties te overdenken en had een droom gehad over het incident en zijn vriend. De volgende ochtend nam hij het besluit om zijn vriend te vermoorden. De cliënt was vroeger zelfstandige geweest en had zich bewapend met een pistool. Hij had het willen gebruiken om degene om wie hij gaf te doden, maar was tot de conclusie gekomen dat ook al zou hij diegene kunnen doden, de veiligheid van zijn collega’s nog steeds gering zou zijn. Hij had het gebied onderzocht, had training gehad in zijn wapen en had alles aangegeven, maar het was te laat. De vriend stond levenloos voor hem en hij begon te huilen. Hij werd gefilmd en gecoacht over hoe hij zijn emoties in deze situatie kon verwerken, hoe hij emoties op een rustige manier kon tonen en manieren om emotioneel evenwicht in de situatie te zoeken. De cliënt kreeg ruimte en tijd om te rouwen en had een geloofsbeslissing genomen om hem en zichzelf te vergeven. Hij had nieuwe manieren om te functioneren en was veroordeeld om met zijn schuld, schaamte en woede te leven. Het leven is niet meer wat het geweest is, de cliënt vindt een andere weg die bij hem past.

Een coach is zich bewust van de gevorderde toestand van de cliënt en zoekt naar reacties en communicatie over het rouwproces, maar ook door te vragen naar zelfreflectie om de cliënt te helpen nieuwe manieren van reageren te formuleren, en de coachingsstijl, als de manier waarop de cliënt zijn gewonde zelf kan doorwerken. De coach gaat door met het thematiseren van specifieke, en nieuwe manieren om de persoon te construeren die verantwoordelijk is voor de ongewenste emotie en de redenen achter de uitingen van deze emotie. De cliënt zal ook actief deelnemen aan het veranderingsproces en zich steeds meer openstellen voor alle mogelijkheden, of het nu gaat om interne verwerking en het opnieuw opschrijven van het geheugen, of om externe verwerking en herwaardering van de identiteit.

Hoe werkt coaching in een sportsituatie? Soms zien coaches een weigering om mee te werken en een onvermogen om vooruitgang te boeken of een terugval in oude gewoonten op het gebied van prestaties, vragen stellen, voorbereiding of houding, of het aannemen van lage gedragsnormen. De coach zal zachtjes worden uitgedaagd om dit op te merken en te overwegen, en zo een vertrouwen binnen de sport op te bouwen. De coach zal alert blijven op tekenen van een mentale inzinking en de coachee helpen om dit te herkennen en ook om steun op te bouwen om zich te blijven inzetten voor positieve verandering en prestaties. Door dit proces komt de coachee tot het inzicht dat verder gaan hun eigen keuze is en op een manier die ze eerder hebben gevoeld.

Hoe coaching ten goede kan komen aan een individu, groep, organisatie of team. Prestaties veranderen door een proces van coaching dat door de coach wordt geleid om het doel te bereiken, wordt beheerd door zowel de coachee, als de coach die nauw samenwerkt met alings in de dienst die door het proces wordt aangeboden. Door middel van een reeks overeengekomen leerbetalingen en een overeengekomen ontwikkelingsprogramma, worden de coach en de coachee opgeleid om zich te ontwikkelen en te groeien met co-leaders voor de lange termijn.

lees meer:

Add a Comment

Your email address will not be published.